<cite id="byaxk"></cite>
  1. Home >> ch?t l??ng và d?ch v?

    Ph??ng cham ch?t l??ng: ch?t l??ng là s? 1, khách hàng là th??ng ??, lu?n lu?n c?i ti?n, ch?t l?c tinh hoa, th?a m?n k? v?ng c?a khách hàng b?ng s?n ph?m m?i h?n và t?t h?n.

    M?c tiêu ch?t l??ng: ch?t l??ng qu?n ly phù h?p v?i tiêu chu?n h? th?ng ch?t l??ng ISO9001:2000; ch?t l??ng s?n ph?m phù h?p v?i tiêu chu?n k? thu?t và yêu c?u H?p ??ng; S?n ph?m xu?t x??ng 100% h?p cách, ch?t l??ng ph?c v? làm v?a lòng khách hàng 95%.

    Cam k?t ch?t l??ng: S?n ph?m ???c ph?c v? h?u m?i su?t ??i.

    在线观看人成激情视频